Naše služby – krizové řízení

Zaměřujeme se nejen na řízení podniku v případě krize, ale také na přípravu a prevenci takových situací.

Řešíme tyto úrovně krizí:

DRUH KRIZE

STAV

1. úroveň

Strategická

Ohrožen faktor úspěchu

2. úroveň

Krize úspěchu

Cíle úspěchu společnosti (obrat, peněžní tok, marže) nejsou dostatečné

3. úroveň

Krize likvidity

Cash-flow firmy je nedostatečný
Snižuje se hotovost a peníze na účtu – Klasická krize

4. úroveň

Insolvence / konkurs

Zájmy věřitelů již nemohou být plně uspokojeny
Likvidita a předlužení vede k platební neschopnosti

ČASOVĚ

FÁZE

KROKY

Ihned

Předběžná

Definovat přesné zadání a cíle pro krizový management

 • „Quick-Check“ (aktuální stav, předběžná analýza)
 • Založení projektového týmu
 • Rozvržení jednotlivých fází projektu, nastavení harmonogramu
 • Využití krizového řízení

Krátkodobá

Avanti
 • Pokračovat v analýze problému pomocí rozhovorů a dotazníků
 • Vypracování okamžitých opatření pro program „AVANTI“ s novým manažerským týmem
 • Seznámení zaměstnanců a zainteresovaných skupin s navrženými opatřeními
 • Implementace opatření „AVANTI“ zahrnuje zejména:

– Snížit náklady fixní
– Snížit náklady variabilní
– Zvýšit příjmy
– Zajistit likviditu
– Zajistit vedení společnosti

Střednědobá

Retrofit
 • Sanace rozvahy
 • Reorganizace / restrukturalizace
 • Zřízení nového informačního systému řízení
 • Pokračování opatření na snižování nákladů
 • Vytyčení marketingové politiky
 • Realizace racionalizačních investic
 • Posílení motivace zaměstnanců
 • PR program a zvyšování Goodwillu společnosti (externě)

Dlouhodobá

Strategická reorientace
 • Analýza společnosti / analýza životního prostředí / analýza trhu
 • Vypracování nové firemní strategie (prohlášení o vizi a misi / faktory úspěchu / prioritizace produktu / zaměření na provoz)
 • Prosazování strategie