Hodnota firmy

Soustřeďte se na zvýšení hodnoty EBITDA a nikoliv na vývoj jejich násobků

Majitelé podniků a jejich poradci věnují velkou pozornost násobkům EBITDA u již zrealizovaných transakcí cizích podniků, které byly prodány a byla zveřejněna jejich tržní cena.

Každý vlastník se snaží dosáhnout maximální prodejní ceny svého podniku a pokouší se dohodnout co nejvyšší koeficient násobící nahospodařenou hodnotu EBITDA, který je obvyklý na trhu v závislosti na typu podnikání a daném čase, kdy se firma nabízí k prodeji.

Hodnota společnosti = (Očištěná EBITDA * Multiple) – skutečné dluhy

Aktuální Multiple (01/2021):

Zdroj: damodaran.com

Očištěná EBITDA – úprava o jednorázové transakce, zejména:

Násobky EBITDA jsou přímo závislé zejména na následujících faktorech:

S výjimkou posledního uvedeného bodu jsou výše zmíněné faktory, které ovlivňují výši násobku EBITDA, neovlivnitelné majiteli, popř. vedením prodávaného podniku.

K maximalizaci hodnoty podniku by se měli vlastníci společností soustředit na vybudování úrovně, udržitelnosti a růstu příjmů. Základní premisou je mít společnost vždy v co nejlepší pozici tak, aby v okamžiku zahájení prodeje byly příjmy alespoň optimální a výhled výnosů byl příznivý.

Zvyšovat příjmy

Snižovat náklady

Snížení provozních nákladů (absolutně nebo relativně)

Ostatní

Zásadní pro nejlepší prodej vaší společnosti je dobře odvedená práce na firmě za delší časové období – obvykle 5 let. To znamená kontinuální zvyšování příjmů, tedy i hodnoty EBITDA.

Násobek EBITDA je stejně dán trhem pro daný typ podnikání v době, kdy je nabízen k prodeji. Nejlepší strategií je proto práce na zvýšení EBITDA ještě dlouho před vlastním prodejem.