Interim management - Krizový management pro malé a střední firmy

Naše silné stránky:

Zaměření- Zabýváme se řešením kritických oblastí společnosti
Rychlost a flexibilita- Rychlost a flexibilita
- Jsme k dispozici během několika dní – „Quick start“
- Minimální formality potřebné pro zahájení spolupráce
- Přizpůsobení časového fondu
Přenos znalostí- Doručíme Know-how a dovednosti do firemního týmu
– Znalosti zůstanou ve společnosti
Zkušenost- Každý člen týmu je specialistou ve svém oboru
- Disponujeme teoretickými i praktickými znalostmi
Objektivita- Držíme se faktů a jsme zdravě kritičtí
- Díváme se nezaujatě s dostatečným nadhledem
Výsledky- Cílíme na výkon a měřitelné výsledky

Kdy povolat krizový štáb?

  • Nedohodnu se se společníkem na dalším fungování, protože máme jiné názory.
  • Nevím, jakým směrem by se moje firma měla rozvíjet.
  • Nedaří se mi prodávat moje výrobky.
  • Klesá mi odbyt, tržní podíl a zhoršuje se moje hospodaření.
  • Nemám dostatek kapitálu a klesá mi likvidita.
  • Hromadí se mi předžalobní výzvy či upomínky.
  • Prostě nevím co a jak dál.

Jaké oblasti řešíme?

Rozvoj podnikání- Děláme průzkum trhu
- Rozvíjíme firemní strategie
- Vyhledáváme nové obchodní kanály
Řízení prodeje / nákupu- Řídíme prodejní tým za účelem dosažení stanovených cílů
- Vylepšujeme metodiky prodeje / nákupu
- Zlepšujeme komunikaci mezi prodejem a vedením
Management řízení změn- Navrhujeme strukturální změny organizace
- Optimalizujeme procesy ve společnosti
- Zavádíme změny do provozu
Provozní řízení- Zajišťujeme kontinuitu podnikání na provozní úrovni
- Sledujeme každodenní činnosti v hlavním provozu
- Posuzujeme efektivitu provozu a procesy
Lidské zdroje- Nábor a výběr kandidátů včetně adaptačních programů
- Psychologie a koučink
- Hodnocení zaměstnanců, diagnostika, motivační systémy
- Kompetenční modely
- Personální audit
Finance a Controlling- Finanční analýza podniku a reporting včetně doporučení
- Návrhy strategií pro stabilizaci financí
- Řízení a plánování likvidity (Cash-Flow) firmy
- Strategie k překonání finančních problémů
- Stanovení hodnoty podniku

Jak to probíhá?

1. Prověření zdrojů a odhad šance na vítězství

Popis stavuZpracujeme analýzu hospodářského „Status Quo“ – Majetek, finance, ziskovost.
Provedeme SWOT-Analýzu.
Porovnáme vaši společnost s konkurenčními podniky.
Analýza příčin krizeIdentifikujeme a pojmenujeme konkrétní faktory vedoucí ke krizi
Prohlášení o viziHledáme odpovědi na otázky:
Jak bude vypadat podnik po sanaci?
Jakým způsobem se bude profilovat na trhu a v konkurenčním prostředí?
Konkrétní plán sanaceStanovíme objektivně vhodná opatření k sanaci podniku.
Realisticky zhodnotíme proveditelnost navrhovaných opatření.
Integrace do plánuZpracujeme finanční plánování, ve kterém zapracujeme body uvedené výše.
Plánování provedeme pro období 3-5 let.
Vyhodnocení schopnosti sanaceZhodnotíme plán sanace včetně našeho výroku a dáme vám doporučení

2. Určení pozice na bitevním poli

3. Plán nasazení

Prvotní analýza1. Prověření zdrojů a odhad šance na vítězství
2. Určení pozice na bitevním poli
1-3 měsíce
Plán sanace- Vycházíme z prvotní analýzy (firma, trh, konkurence)
- Navrhujeme a odsouhlasujeme si vhodná opatření a strategie
1-3 měsíce
Implementace AVANTI- Vycházíme z plánu sanace
- Implementujeme dohodnuté krátkodobé strategie a opatření
- Aktivujeme vlastní controlling
- Kontrolujeme dohodnuté cíle
1-6 měsíců
Implementace RETROFIT- Vycházíme z Implementace AVANTI
- Implementujeme dohodnuté střednědobé strategie a opatření
- Zlepšení likvidity a hospodářského výsledku
- Prosazení sanačních opatření napříč firmou
- Kontrolujeme dohodnuté cíle
3-12 měsíců
Strategická reorientace- Vycházíme z Implementace RETROFIT
- Implementujeme dohodnuté dlouhodobé strategie a opatření
- Stabilizujeme firmu uvnitř i navenek
- Identifikujeme další možný potenciál
- Cílem je přiměřená profitabilita a konkurenceschopnost
2-3 roky

Co dostanete za své peníze?

Úsporu v režii

Náklady na externí specialisty jsou nižší než náklady na zaměstnance (např. náklady za akvizici, nábor, bonusy, svátky, dovolenou, nemocenskou, vybavení pracoviště, odstupné, atd.)

Doplnění lidských zdrojů

• Rychle zastoupíme chybějící zaměstnance (Krátkodobě zastřešíme chybějící pozice, Pomůžeme s náborem nových zaměstnanců a jejich zapracováním) • Poskytujeme firmě prostor pro nábor (obvykle 1-3 měsíce) a zapracování (3-6 měsíců zkušební doba) stálého zaměstnance

Flexibilní a efektivní práci

• Zaměřujeme se na zadaný úkol a dosažení stanoveného cíle • Dodržujeme dohodnuté termíny

Zkušenosti napříč různými obory

• Nabízíme naše know-how a osvědčené postupy • Předáváme praxí rozvinuté schopnosti

Objektivitu nezávislých profesionálů

• Informujeme o skutečném stavu firmy • Navrhujeme potřebné změny • Implementujeme odsouhlasené změny • Kontrolujeme dosažené výsledky

Zvažujete prodej Vaší společnosti?

Doporučujeme Vám stránky

Podnikatel v životě potřebuje tři věci: Dobrého doktora, odpouštějícího kněze a chytrého hospodáře.

S hospodařením vám pomůžeme a ostatní umíme doporučit.

Váš úspěch je naše mise!

Na různé problémy používáme odpovídající kalibry